Lời nhắn từ CEO

z1191608776954_5f0364ef715237a72e4e58445c82b6d7          

" Doanh nghiệp của những giấc mơ và tương lai

Doanh nghiệp luôn đổi mới kỹ thuật dựa trên nền tảng nghiên cứu công nghệ

SMEC CO.LTD sẽ đi đầu để tạo lên công nghệ khoa học kỹ thuật cao trong tương lai "

 

Xin chào các cổ đông và khách hàng của công ty!

Tôi là CHOI YOUNG SUP -  Giám đốc đại diện của SMEC CO.LTD

Thế giới đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng. SMEC không chỉ tham gia vào sự thay đổi đó mà còn nỗ lực trước sau như một trong suốt 20 năm qua để đi đầu trong sự thay đổi. Khai thác thị trường mới, phát triển kỹ thuật mới và đưa ra xu hướng mới.

Đặc biệt, sau khi sát nhập bộ phận kinh doanh máy móc và bộ phận ICT giúp công ty tăng cường hơn khả năng cạnh tranh, đồng thời ghi nhận thành quả đáng ngạc nhiên về doanh thu hàng năm.

Nhưng SMEC không bằng lòng với hiện tại và sẽ đổi mới không ngừng trong tương lai đồng thời không bỏ lỡ dòng chảy của sự thay đổi. Để đối phó với suy thoái, công ty liên tục nỗ lực nhằm đa dạng hóa khách hàng, phát triển kỹ thuật mới và cắt giảm giá thành sản phẩm.

Động cơ tăng trưởng làm chỗ dựa vuợt qua những thách thức mới , sự tập trung và sự chọn lọc trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4,  tính sáng tạo lấy làm nền tảng để phát triển nghiên cứu trọng tâm cùng với sự đổi mới mở rộng đầu tư. Cùng với nền tảng nhân lực vượt trội sẽ tạo lên bước nhảy vọt để SMEC trở thành doanh nghiệp toàn cầu.

SMEC sẽ không quên tình cảm và sự quan tâm của các cổ đông, khách hàng và toàn thể nhân viên trước sau một lòng hướng đến công ty. Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình để công ty phát triển một cách tốt nhất. SMEC sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành công ty tốt nhất trên thị trường với mô hình kinh doanh mới thông qua việc kinh doanh đặt trọng tâm vào khách hàng, nỗ lực để đảm bảo sự đổi mới liên tục và phát triển kỹ thuật mới.

Không bằng lòng với thành quả hiện tại và sẽ nỗ lực một cách không ngừng nghỉ để đóng góp lớn vào sự phát triển xã hội, để từ đó trở thành công ty nhận được sự yêu mến từ công chúng.

CEO CHOI YOUNG SUP.