Liên hệ

Thông tin liên hệ

Tầng 4, B5/D6 Khu đô thị mới Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024.7102.8688  / 086 550 6846
Email Hành chính nhân sự: smecvina@gmail.com 
Kinh doanh: anh.vtl.smec@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/To%C3%A0+Nh%C3%A0+B5D6,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0322666,105.7893135,18z/data=!3m1!4b1

Gửi tin nhắn

Tầng 4, B5/D6 Khu đô thị mới Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024.7102.8688  / 086 550 6846
Email Hành chính nhân sự: smecvina@gmail.com 
Kinh doanh: anh.vtl.smec@gmail.com
Fanpage: www.facebook.com/smecvina

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

1