SMEC VINA tham gia triểm lãm MTA HANOI 2018

Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại (MTA HANOI 2018) diễn ra từ ngày 16 - 18/10 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội ICE với sự tham gia của 165 công ty và vũng lãnh thổ khác nhau. Năm 2018 là năm đầu tiên SMEC VINA tham gia triển lãm với tư cách là một đơn vị triển lãm với mục đích muốn quảng bá công ty nhiều hơn đến khách hàng cũng như thị trường Việt Nam.

Một số hình ảnh nổi bất diễn ra trong triển lãm

2fa38063bcb95ce705a8khach56a165fb6821b2c1ec98a3