Tiến hành lắp đặt và vận hành 10 trung tâm gia công MCV 5500 tại xưởng JEIL-TECH VINA

Ngày 23/04/2019 vừa qua, công ty TNHH vừa lắp đặt thành công 10 máy MCV5500 cho công ty TNHH JEIL-TECH VINA.

lắp đặt máy 2


lắp đặt máy