Tiến hành lắp đặt và vận hành thử 20 cái máy phay hạng nhỏ Mode SM400 tại xưởng SUNGNAM VINA

Một số hình ảnh lắp đặt và vận hành thử 20 cái máy phay hạng nhỏ Mode SM400 tại xưởng SUNGNAM VINA


sm400-3


sm400-1


sm400-4


sm400-2